Tìm truyện miễn phí

Truyện Được Nhiều Người Đọc

Thần Đế

Thần Đế

2538 chương
Full
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

3010 chương
Full
Thần cấp hệ thống tăng cấp

Thần cấp hệ thống tăng cấp

1914 chương
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Full
Bắt Đầu Mười Liên Rút Sau Đó Vô Địch

Bắt Đầu Mười Liên Rút Sau Đó Vô Địch

2405 chương
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

3838 chương
Full
Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

2363 chương
Full
Đan Thần Trở Về

Đan Thần Trở Về

2368 chương
Full
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Vĩnh Hằng Thánh Vương

3136 chương
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

4857 chương
Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn

2451 chương
Võ Đế Trở Về

Võ Đế Trở Về

1658 chương
Full
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

6002 chương
Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

562 chương
Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần

5487 chương
Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

2485 chương
Mạnh Nhất Sơn Tặc Hệ Thống

Mạnh Nhất Sơn Tặc Hệ Thống

680 chương
Vạn Cổ Đế Tế

Vạn Cổ Đế Tế

1707 chương
Tuyệt Thế Thần Y

Tuyệt Thế Thần Y

3145 chương
Full
Đế Bá

Đế Bá

4519 chương
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

3452 chương
Siêu Thần Cơ Giới Sư

Siêu Thần Cơ Giới Sư

1146 chương
Thần Cấp Thu Lại Hệ Thống Ngay Tức Thì Thăng Cấp 999

Thần Cấp Thu Lại Hệ Thống Ngay Tức Thì Thăng Cấp 999

1319 chương
Con Ta Nhanh Liều Cha

Con Ta Nhanh Liều Cha

425 chương
Thái Cổ Đan Tôn

Thái Cổ Đan Tôn

3369 chương
Giám bảo cuồng thiếu

Giám bảo cuồng thiếu

2056 chương
Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

946 chương
Full
Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

823 chương
Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Huyền Huyễn: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

716 chương
Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

2809 chương
Tiên Thảo Cung Ứng Thương

Tiên Thảo Cung Ứng Thương

1966 chương
Full
Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

1840 chương
Full
Tu La Vũ Thần

Tu La Vũ Thần

4968 chương
Toàn Dân Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Chế Tạo Bất Hủ Tiên Vực

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Chế Tạo Bất Hủ Tiên Vực

513 chương
Vạn Đạo Long Hoàng

Vạn Đạo Long Hoàng

5441 chương
Từ Tiên Giới nhặt ve chai bắt đầu làm nhà giàu nhất

Từ Tiên Giới nhặt ve chai bắt đầu làm nhà giàu nhất

1066 chương
Ta Có Thể Vặt Hái Vạn Vật

Ta Có Thể Vặt Hái Vạn Vật

536 chương
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

1457 chương
Ta Có Thể Nhìn Thấy Tỉ Lệ Ngoại Tình

Ta Có Thể Nhìn Thấy Tỉ Lệ Ngoại Tình

620 chương
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

3283 chương
Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

782 chương
Full
Toàn Dân Thành Bảo: Bắt Đầu Ngẫu Nhiên Duy Nhất Binh Chủng

Toàn Dân Thành Bảo: Bắt Đầu Ngẫu Nhiên Duy Nhất Binh Chủng

523 chương
Kiếm Cái Hoa Khôi Làm Lão Bà

Kiếm Cái Hoa Khôi Làm Lão Bà

3167 chương
Điên Rồi Sao, Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Ngự Thú ?

Điên Rồi Sao, Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Ngự Thú ?

219 chương
Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!

Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!

495 chương
Dị Giới Triệu Hoán Chi Vô Thượng Đế Quân

Dị Giới Triệu Hoán Chi Vô Thượng Đế Quân

571 chương
Thái Cổ Long Tượng Quyết

Thái Cổ Long Tượng Quyết

8018 chương
Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

3201 chương