Tìm truyện miễn phí

Truyện Được Nhiều Người Đọc

Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

3838 chương
Full
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

3010 chương
Full
Thần cấp hệ thống tăng cấp

Thần cấp hệ thống tăng cấp

1914 chương
Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

2228 chương
Thần Đế

Thần Đế

2538 chương
Full
Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

5155 chương
Vô Thượng Thăng Cấp Hệ Thống

Vô Thượng Thăng Cấp Hệ Thống

1259 chương
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Full
Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

3770 chương
Full
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

887 chương
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

4941 chương
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Vĩnh Hằng Thánh Vương

3218 chương
Đào Vận Thần Giới

Đào Vận Thần Giới

2163 chương
Full
Thần Hào: Đánh Dấu Bốn Năm, Ta Thành Trăm Tỷ Đại Lão

Thần Hào: Đánh Dấu Bốn Năm, Ta Thành Trăm Tỷ Đại Lão

715 chương
Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

2363 chương
Full
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

3283 chương
Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

3452 chương
Bắt Đầu Mười Liên Rút Sau Đó Vô Địch

Bắt Đầu Mười Liên Rút Sau Đó Vô Địch

2511 chương
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

6003 chương
Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Trở Thành Đại BOSS (Ngã Tại Tân Thủ Thôn Tiễu Tiễu Cẩu Thành Liễu Đại BOSS)

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Trở Thành Đại BOSS (Ngã Tại Tân Thủ Thôn Tiễu Tiễu Cẩu Thành Liễu Đại BOSS)

329 chương
Full
Mạnh Nhất Sơn Tặc Hệ Thống

Mạnh Nhất Sơn Tặc Hệ Thống

680 chương
Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

3025 chương
Full
Vũ Phá Cửu Hoang

Vũ Phá Cửu Hoang

5942 chương
Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

729 chương
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

1457 chương
Thần Cấp Đại Ma Đầu

Thần Cấp Đại Ma Đầu

2977 chương
Full
Tu La Vũ Thần

Tu La Vũ Thần

5029 chương
Võ Đạo Chí Tôn

Võ Đạo Chí Tôn

3694 chương
Full
Siêu Thần Sủng Thú Điếm

Siêu Thần Sủng Thú Điếm

1153 chương
Full
Nhà Ta Đồ Đệ Lại Treo Rồi

Nhà Ta Đồ Đệ Lại Treo Rồi

391 chương
Full
Vạn Cổ Thiên Đế

Vạn Cổ Thiên Đế

4780 chương
Thái Thượng Kiếm Tôn

Thái Thượng Kiếm Tôn

1533 chương
Full
Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

3291 chương
Full
Đế Bá

Đế Bá

4589 chương
Nhặt Cái Sát Thủ Làm Lão Bà

Nhặt Cái Sát Thủ Làm Lão Bà

5450 chương
Đạo Giới Thiên Hạ

Đạo Giới Thiên Hạ

6059 chương
Huyền Thanh Vệ

Huyền Thanh Vệ

1233 chương
Full
One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng

One Piece Mạnh Nhất Rút Thưởng

855 chương
Thần Hào Lão Bà Nhiều Vô Hạn

Thần Hào Lão Bà Nhiều Vô Hạn

390 chương
Ngã Mỗi Chu Tùy Cơ Nhất Cá Tân Chức Nghiệp

Ngã Mỗi Chu Tùy Cơ Nhất Cá Tân Chức Nghiệp

2389 chương
Full
Dạy Học Trò Vạn Lần Phản Hồi: Vi Sư Chưa Bao Giờ Tàng Tư

Dạy Học Trò Vạn Lần Phản Hồi: Vi Sư Chưa Bao Giờ Tàng Tư

141 chương
Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Trillion)

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Trillion)

2008 chương
Ta Có Thể Phục Chế Vạn Tộc Thiên Phú

Ta Có Thể Phục Chế Vạn Tộc Thiên Phú

915 chương
Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân

902 chương
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

2772 chương
Full
Thánh Khư

Thánh Khư

1622 chương
Mạt Thế Chi Thôn Phệ Quật Khởi

Mạt Thế Chi Thôn Phệ Quật Khởi

799 chương
Full
Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

2598 chương