Tìm truyện miễn phí

Truyện Được Nhiều Người Đọc

Thần Đế

Thần Đế

2538 chương
Full
Tuyệt Thế Thần Y

Tuyệt Thế Thần Y

3145 chương
Full
Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ

Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ

700 chương
Đại Đường Rể Khờ

Đại Đường Rể Khờ

606 chương
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

3010 chương
Full
Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

1395 chương
Full
Phệ Diệt Kiếm Thần

Phệ Diệt Kiếm Thần

1018 chương
Võng Du Toàn Vũ Trụ : Vô Địch Thiên Phú

Võng Du Toàn Vũ Trụ : Vô Địch Thiên Phú

563 chương
Full
Thất Giới Võ Thần

Thất Giới Võ Thần

2264 chương
Full
Giả Thần Minh Bên Trong Nguyên Thủy Bộ Lạc

Giả Thần Minh Bên Trong Nguyên Thủy Bộ Lạc

516 chương
Mạt Thế Tu Tiên Cao Thủ

Mạt Thế Tu Tiên Cao Thủ

422 chương
Full
Thần Đạo Đế Tôn

Thần Đạo Đế Tôn

3029 chương
Tuyệt Thế Võ Đế Ở Thế Giới Võ Giả

Tuyệt Thế Võ Đế Ở Thế Giới Võ Giả

583 chương
Chỉ Muốn Về Hưu Ta Bị Ép Thành Đại Tướng

Chỉ Muốn Về Hưu Ta Bị Ép Thành Đại Tướng

744 chương
Siêu Cấp Phục Chế Hệ Thống

Siêu Cấp Phục Chế Hệ Thống

1084 chương
Tu La Vũ Thần

Tu La Vũ Thần

4867 chương
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

1004 chương
Toàn Dân Ngự Thú: Ta Có Thể Chứng Kiến Ẩn Dấu Tin Tức

Toàn Dân Ngự Thú: Ta Có Thể Chứng Kiến Ẩn Dấu Tin Tức

353 chương
Ta Tại Xã Hội Nguyên Thủy Làm Thôn Trưởng

Ta Tại Xã Hội Nguyên Thủy Làm Thôn Trưởng

305 chương
Siêu Thần Sủng Thú Điếm

Siêu Thần Sủng Thú Điếm

920 chương
Full
Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư

752 chương
Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô

Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô

3742 chương
Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

2363 chương
Full
Bắt Đầu Bị Nữ Đế Bức Hôn

Bắt Đầu Bị Nữ Đế Bức Hôn

311 chương
Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

946 chương
Full
Ta Nuôi Yêu Quái Mạnh Vô Địch

Ta Nuôi Yêu Quái Mạnh Vô Địch

443 chương
Đấu La Chi Hồn Lực Mỗi Năm Thăng Hai Cấp

Đấu La Chi Hồn Lực Mỗi Năm Thăng Hai Cấp

671 chương
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1365 chương
Đấu La Chi Thể Thuật Thành Thần

Đấu La Chi Thể Thuật Thành Thần

311 chương
Full
Từ Bất Diệt Thần Thể Bắt Đầu Thần Cấp Lựa Chọn

Từ Bất Diệt Thần Thể Bắt Đầu Thần Cấp Lựa Chọn

421 chương
Vô Địch Chi Mạnh Nhất Thần Cấp Lựa Chọn

Vô Địch Chi Mạnh Nhất Thần Cấp Lựa Chọn

1294 chương
Ta, Đánh Dấu Vạn Năm, Bị Mỹ Nữ Đồ Đệ Lộ Ra Ánh Sáng!

Ta, Đánh Dấu Vạn Năm, Bị Mỹ Nữ Đồ Đệ Lộ Ra Ánh Sáng!

253 chương
Cái Này Thực Sự Là Sharingan

Cái Này Thực Sự Là Sharingan

420 chương
Full
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

2372 chương
Nhị Thứ Nguyên Hoàn Mỹ Sinh Vật

Nhị Thứ Nguyên Hoàn Mỹ Sinh Vật

526 chương
Ta Treo Máy Ngàn Vạn Năm

Ta Treo Máy Ngàn Vạn Năm

740 chương
Cửu Hồn Long Đế

Cửu Hồn Long Đế

1075 chương
Full
Bắt Đầu Đánh Dấu Bảy Cái Tiên Nữ Sư Tỷ

Bắt Đầu Đánh Dấu Bảy Cái Tiên Nữ Sư Tỷ

441 chương
Ta, Pokemon Đại Sư, Bắt Đầu Triệu Hoán Giratina!

Ta, Pokemon Đại Sư, Bắt Đầu Triệu Hoán Giratina!

283 chương
Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Dấu Nữ Thần

Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Dấu Nữ Thần

759 chương
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

4858 chương
Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

1499 chương
Full
Đấu La Chi Ta Võ Hồn Cùng Hồn Hoàn Có Thể Tự Mình Tu Luyện

Đấu La Chi Ta Võ Hồn Cùng Hồn Hoàn Có Thể Tự Mình Tu Luyện

165 chương
Đô Thị Vả Mặt Thăng Cấp Hệ Thống

Đô Thị Vả Mặt Thăng Cấp Hệ Thống

555 chương
Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

557 chương
Full
Huyền Huyễn Vô Hạn Tăng Phúc Hệ Thống

Huyền Huyễn Vô Hạn Tăng Phúc Hệ Thống

400 chương
Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại

Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại

426 chương
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

25771 chương
Ngược Sát

Ngược Sát

807 chương
Bắt Đầu Đánh Dấu Đến Thái Cổ Thánh Thể (Khai Cục Thiêm Đáo Hoang Cổ Thánh Thể)

Bắt Đầu Đánh Dấu Đến Thái Cổ Thánh Thể (Khai Cục Thiêm Đáo Hoang Cổ Thánh Thể)

1054 chương
Full