Ở những nước văn minh nhất thì sách vẫn là niềm khoái cảm cao nhất.

— R.W. Emerson
Đọc Truyện Theo Vận Khí