Đọc Truyện Full

Những bộ truyện full hay nhất tại TruyenCV

Tử Linh Đảo

Tử Linh Đảo

Full12 chương
Thiên Cổ Đế Hoàng

Thiên Cổ Đế Hoàng

Full591 chương
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Full29 chương
Một Đời Thương

Một Đời Thương

Full17 chương
Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ

Full1827 chương
Xinh Đẹp Nàng

Xinh Đẹp Nàng

Full135 chương
Đại Tình Hiệp

Đại Tình Hiệp

Full70 chương
Tiểu Hầu Gia

Tiểu Hầu Gia

Full153 chương
Sinh Con Xong Ly Hôn

Sinh Con Xong Ly Hôn

Full81 chương
Tiểu Thanh Mai

Tiểu Thanh Mai

Full60 chương
Then Came You

Then Came You

Full14 chương
Mackenzie's Pleasure

Mackenzie's Pleasure

Full13 chương
Đạt Ma Kinh

Đạt Ma Kinh

Full33 chương
Tiêu Diêu Mộng Lộ

Tiêu Diêu Mộng Lộ

Full1192 chương
Demon Father

Demon Father

Full20 chương
Mi Tiêm (Chân Mày)

Mi Tiêm (Chân Mày)

Full23 chương
Công Giá

Công Giá

Full94 chương
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Full49 chương
Tiểu Thế Tử

Tiểu Thế Tử

Full11 chương
Nuốt Hết

Nuốt Hết

Full24 chương