Đọc Truyện Full

Những bộ truyện full hay nhất tại TruyenCV

Hạc Tân

Hạc Tân

Full31 chương
Vấn Đạo Chương

Vấn Đạo Chương

Full331 chương
Bạo Quân Sủng Hậu

Bạo Quân Sủng Hậu

Full140 chương
Mê Hoặc

Mê Hoặc

Full19 chương
Sau Ánh Hào Quang

Sau Ánh Hào Quang

Full26 chương
Tinh Luyện Chi Lộ

Tinh Luyện Chi Lộ

Full1518 chương
Thủy Trung Hỏa

Thủy Trung Hỏa

Full10 chương
Lăng Tiêu Chi Thượng

Lăng Tiêu Chi Thượng

Full1567 chương
Thiên Hoàng Quý Trụ

Thiên Hoàng Quý Trụ

Full116 chương
Người Bất Tử

Người Bất Tử

Full85 chương
Sai Lầm Duy Nhất

Sai Lầm Duy Nhất

Full22 chương
Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Full1765 chương
Trần Thế

Trần Thế

Full45 chương
Cửu Thúc

Cửu Thúc

Full146 chương
Khất Nhi Hoàng Gia

Khất Nhi Hoàng Gia

Full21 chương
Vô Tận Đan Điền

Vô Tận Đan Điền

Full3610 chương