Đọc Truyện Full

Những bộ truyện full hay nhất tại TruyenCV

Ta Phá CP, Cám Ơn

Ta Phá CP, Cám Ơn

Full100 chương
Nhân Thế Kiến

Nhân Thế Kiến

Full40 chương
Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

Full98 chương
Túy Tâm Kiếm

Túy Tâm Kiếm

Full72 chương
Nại Hà

Nại Hà

Full78 chương
Mọt Sách Đua Xe

Mọt Sách Đua Xe

Full53 chương
Tiên Giới Trở Về

Tiên Giới Trở Về

Full1451 chương
Bướm Trắng

Bướm Trắng

Full40 chương
Chi Viên

Chi Viên

Full4 chương
Văn Tuyết Vô Song

Văn Tuyết Vô Song

Full21 chương
Bách Thảo Chiết

Bách Thảo Chiết

Full164 chương
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

Full7 chương
Sửu Thiên Nga

Sửu Thiên Nga

Full45 chương
Thời Thơ Ấu

Thời Thơ Ấu

Full13 chương
Em Gái, Anh Yêu Em

Em Gái, Anh Yêu Em

Full40 chương
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Full46 chương
Huyết Sát Thiên Ma

Huyết Sát Thiên Ma

Full584 chương
Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

Full196 chương
Thiếu Niên Du

Thiếu Niên Du

Full59 chương
Chí Tôn Tiên Hoàng

Chí Tôn Tiên Hoàng

Full1222 chương