Đọc Truyện Full

Những bộ truyện full hay nhất tại TruyenCV

Mã Phu

Mã Phu

Full60 chương
Nhược Phi

Nhược Phi

Full10 chương
Nếu…

Nếu…

Full30 chương
Hồng Thiên Thần Tôn

Hồng Thiên Thần Tôn

Full1293 chương
Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

Full2453 chương
Tru Thiên Đồ

Tru Thiên Đồ

Full517 chương
Miêu Hành Bá Đạo

Miêu Hành Bá Đạo

Full33 chương
Quá Khách

Quá Khách

Full44 chương
Túc Hạ

Túc Hạ

Full4 chương
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

Full21 chương
Because You're Mine

Because You're Mine

Full15 chương
Cho Em Theo Cậu!

Cho Em Theo Cậu!

Full64 chương
Ngư Trầm

Ngư Trầm

Full411 chương
Câu Chuyện Hồ Đồ

Câu Chuyện Hồ Đồ

Full105 chương
Tiên Vận Truyện

Tiên Vận Truyện

Full375 chương
Đại Đế Tinh Hà

Đại Đế Tinh Hà

Full1071 chương
Ánh Họa

Ánh Họa

Full17 chương
Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Mộc Lang Mã

Full86 chương