Đọc Truyện Full

Những bộ truyện full hay nhất tại TruyenCV

Thịnh Sủng Lệnh

Thịnh Sủng Lệnh

Full438 chương
Phong Lâm Dị Thế

Phong Lâm Dị Thế

Full501 chương
Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Full461 chương
Thiên Tỏa

Thiên Tỏa

Full33 chương
Lắng Nghe Trong Gió

Lắng Nghe Trong Gió

Full73 chương
Tu La Thần Công

Tu La Thần Công

Full79 chương
Thương Li Truyện

Thương Li Truyện

Full677 chương
Bá Khí

Bá Khí

Full803 chương
Tà Trần

Tà Trần

Full11 chương
Người Tình

Người Tình

Full19 chương
Thần Thoại Cấm Khu

Thần Thoại Cấm Khu

Full913 chương
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Full2010 chương
Mỹ Nhân Như Họa

Mỹ Nhân Như Họa

Full103 chương
Thánh Đường

Thánh Đường

Full962 chương