Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Thần Đế

Thần Đế

Full2538 chương
#1
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

Full3010 chương
#3
Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

Full2363 chương
#4
Đan Thần Trở Về

Đan Thần Trở Về

Full2368 chương
#5
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Full4707 chương
#7
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#8
Võ Đế Trở Về

Võ Đế Trở Về

Full1658 chương
#9
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

4857 chương
#11
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
#12
Tốt Nhất Con Rể

Tốt Nhất Con Rể

2485 chương
#14
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
#15
Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

6002 chương
#16
Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

2809 chương
#17
Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

3452 chương
#18
Tu La Vũ Thần

Tu La Vũ Thần

4968 chương
#19
Đế Bá

Đế Bá

4519 chương
#20