Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Hồn Đế Vũ Thần

Hồn Đế Vũ Thần

Full3371 chương
#1
Thôn Thần Chí Tôn

Thôn Thần Chí Tôn

3301 chương
#2
Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

4037 chương
#4
Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

2357 chương
#6
Tuyệt Thế Linh Thần

Tuyệt Thế Linh Thần

Full8820 chương
#8
Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

Full461 chương
#9
Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Full3770 chương
#10
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#11
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
#14
Đô Thị Cổ Tiên Y

Đô Thị Cổ Tiên Y

1286 chương
#16