Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Thôn Thần Chí Tôn

Thôn Thần Chí Tôn

3301 chương
#1
Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

2357 chương
#5
Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

4037 chương
#8
Hồn Đế Vũ Thần

Hồn Đế Vũ Thần

Full3371 chương
#10
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#11
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
#12
Võ Đạo Chí Tôn

Võ Đạo Chí Tôn

Full3694 chương
#13
Thần Cấp Đại Ma Đầu

Thần Cấp Đại Ma Đầu

Full2977 chương
#18
Thần Đế

Thần Đế

Full2538 chương
#20