Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Vạn Long Thần Tôn

Vạn Long Thần Tôn

Full2691 chương
#1
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#2
Thần Đế

Thần Đế

Full2538 chương
#8
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
#9
Thôn Phệ Cổ Đế

Thôn Phệ Cổ Đế

2209 chương
#10
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
#12
Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Full3770 chương
#16
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

Full3010 chương
#18