Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Hồn Đế Vũ Thần

Hồn Đế Vũ Thần

Full3371 chương
#1
Vạn Long Thần Tôn

Vạn Long Thần Tôn

Full2691 chương
#2
Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

2727 chương
#6
Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

4037 chương
#7
Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Full3770 chương
#10
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
#12
Vô Địch Thiên Đế

Vô Địch Thiên Đế

3862 chương
#13
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
#14
Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#15
Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Full2772 chương
#17
Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

2357 chương
#19