Đọc Truyện Hot

Đọc truyện hot miễn phí hay nhất tại TruyenCV

Chí Tôn Tu La

Chí Tôn Tu La

Full3838 chương
#1
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

Full3010 chương
#2
Thần Đế

Thần Đế

Full2538 chương
#4
Toàn Chức Pháp Sư

Toàn Chức Pháp Sư

3120 chương
#8
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Full4707 chương
#9
Vô Địch Thiên Hạ

Vô Địch Thiên Hạ

Full3770 chương
#10
Đào Vận Thần Giới

Đào Vận Thần Giới

Full2163 chương
#13
Hỗn Độn Thiên Thể

Hỗn Độn Thiên Thể

Full2363 chương
#15
Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

6003 chương
#16
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

4941 chương
#17
Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

1370 chương
#18
Thái Thượng Kiếm Tôn

Thái Thượng Kiếm Tôn

Full1533 chương
#19