Truyện Mới Cập Nhật

Đọc truyện mới ra chương liên tục tại TruyenCV

Ta Có Một Cái Sủng Vật Không Gian

Ta Có Một Cái Sủng Vật Không Gian

646 chương
40 phút trước
Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động

Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động

206 chương
3 giờ trước
Quyền Chi Bá Giả

Quyền Chi Bá Giả

702 chương
3 giờ trước
Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

261 chương
3 giờ trước
Ta Sư Môn Có Điểm Cường

Ta Sư Môn Có Điểm Cường

863 chương
3 giờ trước