Truyện Mới Cập Nhật

Đọc truyện mới ra chương liên tục tại TruyenCV

Tên Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu

Tên Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu

674 chương
5 giờ trước
Thiên Mệnh Xa Đao Nhân

Thiên Mệnh Xa Đao Nhân

Full539 chương
5 giờ trước
Ta chỉ muốn ăn giữ gốc

Ta chỉ muốn ăn giữ gốc

944 chương
5 giờ trước
Toàn Chức Kiếm Tu

Toàn Chức Kiếm Tu

875 chương
5 giờ trước
Tên Minh Tinh Này Có Chút Toàn Năng

Tên Minh Tinh Này Có Chút Toàn Năng

324 chương
5 giờ trước
Cái Này NPC Quá Mạnh

Cái Này NPC Quá Mạnh

172 chương
5 giờ trước
Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh

367 chương
5 giờ trước
Hunter x Hunter Chi Thất Tông Tội

Hunter x Hunter Chi Thất Tông Tội

583 chương
5 giờ trước