Truyện Mới Cập Nhật

Đọc truyện mới ra chương liên tục tại TruyenCV

Nhân Đạo Đại Thánh

Nhân Đạo Đại Thánh

1214 chương
4 tháng trước
Đế Bá

Đế Bá

5103 chương
4 tháng trước
Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

Trùng Sinh Phi Dương Niên Đại

995 chương
4 tháng trước
Quốc Vương

Quốc Vương

Full456 chương
4 tháng trước
Thành Thần Phong Bạo

Thành Thần Phong Bạo

1011 chương
4 tháng trước
Khấu Vấn Tiên Đạo

Khấu Vấn Tiên Đạo

Full1586 chương
4 tháng trước
Siêu Duy Võ Tiên

Siêu Duy Võ Tiên

313 chương
4 tháng trước
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo

Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo

957 chương
4 tháng trước
Triệu Hoán Chi Võ Hiệp Vô Song

Triệu Hoán Chi Võ Hiệp Vô Song

237 chương
4 tháng trước
Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

550 chương
4 tháng trước
Thanh Liên Chi Đỉnh

Thanh Liên Chi Đỉnh

Full3524 chương
4 tháng trước