Truyện Mới Cập Nhật

Đọc truyện mới ra chương liên tục tại TruyenCV

Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Full862 chương
24 phút trước
Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ

Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ

Full644 chương
24 phút trước
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Vĩnh Hằng Thánh Vương

2991 chương
24 phút trước
Đại Đường Tróc Yêu Ti

Đại Đường Tróc Yêu Ti

Full217 chương
3 giờ trước
Trục Đạo Trường Thanh

Trục Đạo Trường Thanh

Full266 chương
3 giờ trước
Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Full727 chương
3 giờ trước
Cơ Nhân Đại Thời Đại

Cơ Nhân Đại Thời Đại

Full628 chương
3 giờ trước
Đạo Hữu Thỉnh Nhĩ Chính Kinh Điểm

Đạo Hữu Thỉnh Nhĩ Chính Kinh Điểm

Full40 chương
3 giờ trước
Đấu La Chi Thể Thuật Thành Thần

Đấu La Chi Thể Thuật Thành Thần

Full311 chương
3 giờ trước
Vô Tận Hắc Ám Du Hí

Vô Tận Hắc Ám Du Hí

Full237 chương
3 giờ trước
Liệp Ma Phanh Nhẫm Thủ Sách

Liệp Ma Phanh Nhẫm Thủ Sách

Full872 chương
3 giờ trước
Luân Hồi Đan Đế

Luân Hồi Đan Đế

1745 chương
3 giờ trước