Thể Loại
Tác GiảKhanh Mo Han
Số Chương441 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#15 Xếp Hạng Tháng#37 Xếp Hạng Tuần#11 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Diệp Thần xuyên qua đến Huyền Huyễn Thế Giới, phát hiện mình thậm chí có bảy cái đẹp như thiên tiên tiên nữ sư tỷ.

Đại sư tỷ, Hồng Y Nữ Đế!

Nhị sư tỷ, Lãnh Diễm Kiếm Thần!

Tam sư tỷ, Phiếu Miểu Tiên Tử!

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Thất sư tỷ, Tuyệt Đại Thiên Kiêu!

Trời sinh chất thải Diệp Thần thức tỉnh rồi đánh dấu hệ thống, mỗi ngày Tiên Duyên Thánh Địa lén lút đánh dấu.

Diệp Thần: "Ta muốn lặng lẽ đánh dấu, sau đó kinh diễm tất cả mọi người!"

Trên tổng số 155 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích