Thể Loại
Tác GiảNgã thị ly hoa miêu
Số Chương540 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#14 Xếp Hạng Tháng#41 Xếp Hạng Tuần#42 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Xuyên việt huyền huyễn thế giới, trở thành hoàng triều yếu nhất hoàng tử.

Huyền Minh vốn định từ bỏ tranh cướp đế vị, ngày sau làm cái Tiêu Dao vương gia.

Không ngờ, tiên đế tu hành Thần Ma bí pháp, cần giả chết một quãng thời gian, vì dễ dàng đem đế vị cầm về, cố ý truyền cho yếu nhất hắn.

Tin tức vừa ra, triều chính chấn động, hoàng triều gió nổi mây vần, các nơi cuồn cuộn sóng ngầm.

Vừa lúc vào lúc này, Vạn Giới Triệu Hoán hệ thống kích hoạt.

Bắt đầu triệu hoán Thần Ma tọa trấn hoàng đô, khiếp sợ triều chính.

Một năm sau, tiên đế đột phá Thần Ma cảnh, muốn quân lâm thiên hạ.

Lại phát hiện một đám Thần Ma binh sĩ vây nhốt chính mình!

Tiên đế: "NÀ NÍ?"

Trên tổng số 1295 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích