Thể Loại
Tác GiảĐạm Đạm Đích Tư
Số Chương506 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Bắt đầu mười liên triệu hoán, chúc mừng ngài triệu hồi ra ma · Yến Vân Thập Bát Kỵ, thần · Tần Quỳnh, độc · Cổ Hủ, tài · Thẩm Vạn Tam, hoành · Trương Nghi. . .

Từ đó, Võ Chiến mở ra tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, đánh nổ chư thiên vô địch thủ truyền kỳ con đường!

Trên tổng số 255 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích