Thể Loại
Tác GiảVu Tam Bất Thị 3
Số Chương447 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

( quyển sách không có thuộc về bất luận cái gì lưu phái, chính là một cái tu chân văn minh văn. ).

Nam gia tổ huấn: "Máu không khô cạn, tử chiến không ngừng!"

Nam Bất Hưu: "Thật xin lỗi lão tổ tông. Nam gia chỉ còn lại chính mình, ta tính toán hảo hảo sống tiếp thiết lập một cái to lớn Nam gia.

Chờ chúng ta Nam gia nhiều người, khôi phục lại tổ huấn." Học luyện khí, trận pháp, phù triện, trở thành cơ giáp khôi lỗi sư Nam Bất Hưu xuống núi.

Lập gia tộc, đặt mua gia sản, cưới vợ, sinh hài tử, dạy đồ đệ, mở thương lộ...

Nam Bất Hưu cuộc sống bình thường đấy. Cái gì? Con của ta là Tiên Đế! Tiểu tràng diện, đừng hoảng...

Trên tổng số 10 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích