Thể Loại
Tác GiảLiễu Phong Chiết
Số Chương552 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Một cái huyền diệu khó lường cửa đá, để hắn trở thành La Sát giáo thiếu giáo chủ .

Năm năm sau, một kiếm nơi tay, liên chiến ngàn dặm, thử vấn thiên hạ ai địch thủ .

Trên tổng số 37 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích