Thể Loại
Tác GiảCao Lau Dai Ha
Số Chương9 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Rất nhiều người ngoài miệng luôn luôn nói truy cầu bình thường, muốn qua tự do tự tại ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt.

Có thể những người này nội tâm, cái nào không phải nghĩ trở nên bất phàm.

Nam nhân, có chút dã tâm rất tốt.

Ta gọi Y Nhị Tam, một cái bệnh thận nặng chứng người bệnh, vốn cho rằng liền ngồi ăn rồi chờ chết cơ hội cũng không có, nhưng bây giờ lão thiên lại cho ta biến bất phàm cơ hội, như vậy ta phải cố gắng làm được siêu phàm.

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này

Liên kết hữu ích