Thể Loại
Tác GiảNgã Hữu Nhất Chích Gia Tử
Số Chương575 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#34 Xếp Hạng Tháng#94 Xếp Hạng Tuần#42 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

( não động + vô địch + nhân vật phản diện )

Lâm Uy xuyên qua tu luyện thế giới, trở thành ma giáo giáo chủ chi tử, vừa lúc mở ra một triệu lần phản hồi hệ thống, mỗi lần tu luyện, một triệu lần phản hồi.

"Kí chủ tu luyện một cái hô hấp, một triệu lần phản hồi mở ra, kí chủ đạt tới Luyện Khí cửu trọng."

"Kí chủ tu luyện mười cái hô hấp, một triệu lần phản hồi mở ra, kí chủ đạt tới Trúc Cơ nhất trọng."

"Kí chủ tu luyện trăm cái hô hấp, một triệu lần phản hồi mở ra, kí chủ đạt tới Kim Đan cảnh" . . .

Một tháng sau, các vị khí vận chi tử, kỳ thật ta không muốn khi dễ các ngươi, ta, vô địch!

Trên tổng số 1315 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích