Thể Loại
Tác GiảThập Niên Nhất Kiện
Số Chương59 chương
Tình TrạngĐã Hoàn

Mô Tả Truyện

Ngụy Bất Quyện bị ép tại Thanh Nhai sơn bên dưới độ kiếp tám trăm năm.

Tám trăm năm Thiên Lôi rửa thể.

Thanh Nhai sơn thành người người nghe mà biến sắc Sinh Mệnh Cấm Khu.

Ngụy Bất Quyện cũng thành Tu Tiên giới theo như đồn đại cấm kỵ sinh mệnh!

. . .

Đã có hoàn thành tác phẩm « ta thật không có nhằm vào pháp gia », đồng đều đặt trước hơn vạn, chất lượng có bảo hộ, xin yên tâm đánh giá.

Trên tổng số 10 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích