Thể Loại
Tác GiảNhat Diep Qua
Số Chương700 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#6 Xếp Hạng Tháng#3 Xếp Hạng Tuần#19 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

"Một vạn năm, tại phàm nhân mắt bên trong, ta là thần; tại người tu đạo mắt bên trong, ta lại chẳng qua là yếu nhất Ngưng Khí cảnh, vạn năm Ngưng Khí phàm nhân. . ."

Sở Thiên nhìn qua phồn hoa đô thị, tâm bên trong thở dài, đã đối đột phá Ngưng Khí cảnh phi thăng tới thượng giới nản lòng thoái chí, chỉ có thể im lặng tại đô thị bên trong làm mạnh nhất phàm nhân. . .

Trên tổng số 796 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích