Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

Vi Vi Hồng Khí

5465 chương·427K lượt đọc
Thể Loại
Tác GiảVi Vi Hồng Khí
Số Chương5465 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#7 Xếp Hạng Tháng#13 Xếp Hạng Tuần#7 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư.

Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ.

Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.

Trên tổng số 32767 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích