Thể Loại
Tác GiảHư Không Ngâm Xướng Giả
Số Chương238 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Đệ Nhất Hỏa Ảnh cùng Đệ Nhị Hỏa Ảnh là huynh đệ.

Đệ Nhị Hỏa Ảnh cùng Đệ Tam Hỏa Ảnh là sư đồ.

Đệ Tam Hỏa Ảnh cùng Đệ Tứ Hỏa Ảnh là nửa cái quan hệ thầy trò.

Dùng cái này suy đoán, Đệ Ngũ Hỏa Ảnh... . .

Natsuhiko: Không sai, chính là tại hạ!

—— ----

Đơn giản bản: Đúc lại Senju vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ.

Trên tổng số 1 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích