Thể Loại
Tác GiảCáp Mô Đại Vương
Số Chương680 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#19 Xếp Hạng Tháng#27 Xếp Hạng Tuần#27 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

➼ Bắt đầu một tòa sơn trại, hai người miệng (Quân Sư, Mã Phu), đem muốn rèn đúc mạnh nhất sơn trại.

Hắn du hành không gian đến loạn thế, nắm giữ một tòa lập tức sẽ giải thể sơn trại.

Đối mặt cái sát lục loạn thế, là dự định đoạt tiền đoạt lương đoạt bà nương làm một cái tiêu dao sơn đại vương, hay là giội ra thân này đàn ông máu, giao phong trên đời anh hùng, đọ sức một cái danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh!

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Võ hiệp dị giới hệ thống ⋆
☠ Lịch ra: 8h sáng – 20 h đêm ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆

Trên tổng số 10310 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích