Thể Loại
Tác GiảBao Thach Mieu
Số Chương13 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Đinh! Ngài cùng hưởng đối tượng nuốt thần đan, tu vi của ngài chính đang nhanh chóng tăng lên!

Đinh! Ngài cùng hưởng đối tượng hiểu thông đỉnh cấp kiếm đạo, ngài thu được giống nhau lĩnh ngộ!

Đinh! Ngài cùng hưởng đối tượng trong cơ thể Thần cấp huyết mạch bị kích hoạt, ngài trong cơ thể giống nhau huyết mạch bị kích hoạt!

Kỷ Băng Hà, linh khí khôi phục, thu hoạch được siêu cấp cùng hưởng hệ thống Lâm Huyền, đi lên nằm thắng con đường...

Trên tổng số 5 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích