Thể Loại
Tác GiảChan * Tac He Ngoan Gia
Số Chương102 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Tên truyện đầy đủ: Người mang một vạn loại hệ thống ta đây cũng không phải nhân vật chính

[ quốc phong yêu cầu viết bài )Sau khi xuyên việt, Nhạc Linh phát hiện mình khóa lại một vạn loại hệ thống khác biệt.

Mạnh nhất kiếm sĩ hệ thống cho hắn tùy thời tùy chỗ sử xuất dài bốn mươi mét kiếm cương khả năng.

Mạnh nhất cẩu mệnh hệ thống cho hắn thiên hạ to lớn, đều có thể đi sức mạnh.

Mạnh nhất tu chân giả hệ thống cho hắn so tiên nhân còn muốn linh lực hùng hồn.

Mạnh nhất thích khách hệ thống cho hắn muốn vào cái cửa nào liền tiến cái cửa nào tùy tính.

Đến nỗi cái gì mạnh nhất viết lách hệ thống, mạnh nhất thúc canh hệ thống, Nhạc Linh hệ thống thực sự là đủ loại.

Tại lợi dụng những cái này hệ thống vô địch thiên hạ sau đó, Nhạc Linh đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ mới.

"Giết chết thế giới này nhân vật chính "

Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Nhạc Linh một mặt mộng bức.

"Ta một cái bình thường người xuyên việt, làm sao lại biến thành đại BOSS ?"

Quyển sách cùng chia trước sau hai bộ phận, nửa bộ phận trước là quyển sách nhân vật chính như thế nào tại thế giới phạm vi bên trong tìm đường chết, bộ phận sau mới là hóa thân BOSS.

Chương 06: Bắt đầu liền vô địch.


số Momo: 0838010797 - Trương Gia Huy cho các đạo hữu có lòng ủng hộ

Trên tổng số 59 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích