Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhi Can

Full
1319 chương·39K lượt đọc
Thể Loại
Tác GiảNhi Can
Số Chương1319 chương
Tình TrạngĐã Hoàn
Thứ Hạng
#120 Xếp Hạng Tháng#120 Xếp Hạng Tuần#117 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Trên tổng số 2285 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích