Thể Loại
Tác GiảCửu Thứ Tuyệt
Số Chương262 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#116 Xếp Hạng Tháng#116 Xếp Hạng Tuần#103 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Hứa Thư không hiểu thấu đăng nhập vào trò chơi thế giới bên trong, trải qua ba năm cố gắng mới thật không dễ dàng thông quan, nhưng lại không cẩn thận xuyên qua đến một nơi xa lạ khác.

Sau đó hắn phát hiện, mình tựa hồ trở thành max cấp đại lão.

(vô địch lưu, một đường quét ngang)

p/s: hố mới

Trên tổng số 492 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích