Thể Loại
Tác GiảCat Bach Thai Yeu
Số Chương180 chương
Tình TrạngĐã Hoàn

Mô Tả Truyện

"Tông chủ, năm nay đại lục tông môn thi đấu, chúng ta tông môn đệ tử lại cầm đệ nhất!"

Sở Duyên: "Đá! Đều cho lão tử đá ra tông môn! !"

"Tông chủ, không thể lại đá! Trước đó bị đá đi ra đệ tử đều thành lập tu luyện thánh địa, lại đá xuống đi, đại lục thánh địa đều bị chúng ta tông môn nhận thầu. . ."

Sở Duyên: "? ? ?"

Ta thật chỉ là muốn dạy phế bỏ đệ tử a! !

Vì cái gì các ngươi đều ở đây chơi ta! !

. . .

Quyển sách lại tên « ta từ Nguyên Anh tu đến phàm nhân », « đệ tử của ta đều là phế vật », « không giống tu tiên », « ta thật không phải là đại lão a », « ta chỉ thu phế vật đệ tử », « van cầu các ngươi, đừng não bổ »

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này

Liên kết hữu ích