Thể Loại
Tác GiảLang Tu Long Van
Số Chương571 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

+++TRUYỆN KHÔNG DÀNH LOGIC PHÁI VÀ VOTE TROLL PHÁI!!
CẢNH BÁO MẠNH: Truyện có yếu tố gây ức chế cực mạnh, nếu đạo tâm không vững thì không nên đọc!!!
Chúc mừng + 13 rỉ sắt tiểu thái đao cường hóa thành công! Lên cấp thành Phá Phong Đao!

Chúc mừng + 13 con kiến nhỏ cường hóa thành công! Lên cấp thành Phong Hỏa con kiến!

Chúc mừng + 13 Luyện Khí thuật cường hóa thành công! Lên cấp thành Ngự Khí quyết!

Bởi vì một cái biến phế thành bảo cường hóa thiên phú, từ đây đi lên thu phế phẩm không đường về ...

Đã theo kịp tác, Tác ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu
*Lịch ra chương :
~Mỗi ngày 3c
~Có NP ,đậu sẽ bạo chương ~5 NP bạo 1c/5000 đậu bạo 2 chương -quăng đậu càng nhiều càng nhiều chương
~Ra chương vào 8h~11h sáng hoặc 7~8h tối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRUYỆN CÓ TRUYỆN HAY TRUYỆN KHÔNG HAY,NGƯỜI CÓ NGƯỜI NGHIÊM TÚC NGƯỜI KHÔNG NGHIÊM TÚC !HÃY NHỚ TRUYỆN LÀ TÁC TRUNG VIẾT KHÔNG PHẢI CONVERTER VIẾT .....NẾU THẤY TRUYỆN HỢP, CẢM TẠ ỦNG HỘ!
NẾU THẤY KHÔNG HỢP KHÔNG THÍCH MỜI ĐÓNG TAB ĐỔI TRUYỆN.XIN ĐỪNG CHÊ BAI THẬM TỆ VÀ CHO ĐIỂM XẤU VÌ ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CHỨNG TỎ BẠN THÔNG MINH!!HÃY SỐNG VĂN MINH NHÉ ^^>
XIN CẢM ƠN!!*

Trên tổng số 550 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích