Thể Loại
Tác GiảNam Chiêm Đài
Số Chương1199 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Vô ngần Man Hoang, ức vạn cự tộc san sát, mai táng vô số bí ẩn, nhân tộc thế yếu, bụng ăn không no, thụ vạn tộc ức hiếp.

Kỷ Hạ mang theo một gốc cấm hủ thần thụ giáng lâm vô ngần Man Hoang, lập Luân Hồi U Minh, sắc phong ngàn vạn thần linh, xây nhân tộc Thiên Đình.

Thần thụ kết quả, trái cây bên trong vô số thần vật:

【 vạn lương Bảo Bình: Đầu nhập Linh Tinh, sản xuất đại lượng cây lúa. 】

【 tinh thần cổ thụ linh chủng: Cổ thụ mọc ra, phát ra nồng đậm Linh Nguyên, cung cấp Thái Thương vạn dân tu hành. 】

【 Thái Tiên thượng đình: Thượng Thương Thiên đình, trấn áp trong nước yêu linh, tăng lên dân tuệ, thân ở Thượng Đình, Kỷ Hạ chiến lực đề cao mạnh. 】

【 thần nhân bí quả: Trong đó ngẫu nhiên thai nghén một vị cái thế thần nhân. 】

...

(mở sách đến nay, chưa từng quịt canh, yên tâm cất giữ. )


p/s: Cảnh giới: Thuế Phàm cảnh, Thần Thông cảnh,Ngự Linh cảnh( Nguyên, Thần, Thiên Tướng), Linh Phủ cảnh(Thiên môn, Huyền Cung, Ngọc Đô), Thần Đài cảnh(Cận Thần Đài, Viễn Thần Đài), Thần Uyên cảnh

Trên tổng số 512 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích