Thể Loại
Tác GiảMa Tu A Phong
Số Chương23 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Yến Trường Thanh hồn xuyên dị giới, trói chặt thu đồ đệ Phần Mềm Hack.

Mỗi cái Đồ Đệ tăng thêm bao nhiêu Pháp Lực, Yến Trường Thanh là có thể tăng thêm bao nhiêu Pháp Lực.

Mỗi cái Đồ Đệ nắm giữ bản lãnh gì, Yến Trường Thanh là có thể nắm giữ bản lãnh gì.

Đáng tiếc thu đồ đệ là có yêu cầu, thu đồ đệ nhất định phải nắm giữ Bản Mệnh Thần Thông.

Vì thu được càng nhiều Đồ Đệ, Yến Trường Thanh sử xuất các loại chiêu số.

Trên tổng số 2 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích