Thể Loại
Tác GiảLý Mặc Bạch
Số Chương583 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#85 Xếp Hạng Tháng

Mô Tả Truyện

Lâm Sách thật vừa đúng lúc đã xuyên qua đến thế giới khác một cái tắt thở lão tổ trên người, vốn cho là mình vừa xuyên qua muốn một mệnh ô hô. Lại ngoài ý muốn kích hoạt lên hệ thống, phản lão hoàn đồng.

Công pháp lão tổ ta cái gì cần có đều có. Tăng cao tu vi tới để lão tổ ta sờ sờ tay của ngươi tướng. Vân gia lại tới đảo loạn tới để lão tổ giúp các ngươi tăng lên tăng thực lực lên đánh lại!

Cảnh giới: Tôi Thể Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Tông Sư Cảnh, Thông Huyền Cảnh, Hóa Thần Cảnh, Phá Hư Cảnh, Thiên Đấu Cảnh, Võ Thần Cảnh...Mỗi một cấp bậc đều phân làm thập trọng.

Trên tổng số 147 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích