Thể Loại
Tác GiảMang Quả Bất Gia Mang Quả
Số Chương542 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Tốt nghiệp về nhà kế thừa cha mẹ lưu lại quầy tạp hoá, thu được đánh dấu hệ thống

Keng, thu được tân thủ gói quà x1

Có hay không mở ra?

"Mở ra tân thủ gói quà" Chu Siêu nằm ở trên ghế nói rằng.

Mở ra tân thủ gói quà thu được Ngũ Lăng Hoành Quang MINI EV, tiền mặt 10000 nguyên..

Thể loại đánh dấu thần hào, k phải bán tạp hoá

Trên tổng số 641 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích