Thể Loại
Tác GiảThang viên cẩu
Số Chương219 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Thành thần từ làm ruộng bắt đầu giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com ở cái thế giới này, tín ngưỡng chi lực, là vạn năng quyền hành. Ngoài ý muốn nhận được Ngụy Thần khí Odin, có thể thu thập chuyển hóa tín ngưỡng chi lực, thế là thân là một cái tiểu lãnh chúa Odin nam tước, bắt đầu tận tụy làm ruộng chi lộ......

Tây huyễn lãnh chúa làm ruộng lưu, lại thường ngày https://www.uukanshu.com

Trên tổng số 1 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích