Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ngã Tối Bạch

Full
1039 chương·10K lượt đọc
Thể Loại
Tác GiảNgã Tối Bạch
Số Chương1039 chương
Tình TrạngĐã Hoàn
Thứ Hạng
#100 Xếp Hạng Tháng#112 Xếp Hạng Tuần

Mô Tả Truyện

"Âm nhạc, ảnh thị, hội họa, thư pháp, pho tượng, văn học..."

"Ngươi cũng hiểu?"

"Có biết một hai."

"Đều biết một điểm ý tứ?"

"Ân, đều biết ức điểm ý tứ."

Giấu trong lòng hệ thống, dựa vào nghệ thuật chinh phục thế giới, trở thành người của mọi tầng lớp quỳ bái vua không ngai.

Trên tổng số 1969 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích