Thể Loại
Tác GiảNhất Chích Thỏ Tử A
Số Chương356 chương
Tình TrạngĐã Hoàn
Thứ Hạng
#120 Xếp Hạng Tuần#84 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Ta gọi Trần Ninh, xuyên qua tới Cửu Châu đỉnh cấp môn phái.

Lão chưởng môn đi về cõi tiên phía trước đem chức chưởng môn truyền cho ta.

Còn nói cho ta biết một hệ liệt bạo tạc tin tức.

"Đại trưởng lão Thương Nguyệt là hoàng triều phái tới giám thị môn phái tuyến nhân."

"Nhị trường lão là Thiên Trì thánh địa Thánh nữ, tuổi nhỏ thời điểm liền tiềm phục tại trong môn phái, với tư cách nội ứng, tùy thời chuẩn bị phối hợp Thiên Trì thánh địa nội ứng ngoại hợp."

"Chấp Pháp đường đường chủ là ma tộc thám tử, liên quan tới môn phái đủ loại bí mật, đã truyền ra ngoài đến hàng vạn mà tính tình báo."

"Môn phái thứ nhất cao thủ là cái thú tai nương, là Thú tộc đâm vào trong môn phái một cây cái đinh, đối chưởng môn chi vị nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị thay vào đó, chấn hưng tộc đàn."

"Liền cả ta cận vệ, cũng là đạo thần tôn nữ, nghe theo đạo thần mệnh lệnh, ham muốn trong môn phái tài bảo mật tàng, toan tính quá lớn!"

Tóm lại... Hiện tại trong môn phái ngoại trừ ta ra, tất cả đều là nội ứng.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tại tuyến chờ, rất hoảng.


Sảng văn....

Trên tổng số 90 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích