Thể Loại
Tác GiảTiểu Đoạn Thám Hoa
Số Chương3075 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Thu Tiên đồ, đạp Thần cung, ta muốn tiêu dao!

Tu Tán Anh, đúc Tiên thể, khắc vô thượng Tiên Ngân!

Tinh không mở, Phong thần chiến, thần tiêu nơi xa quy gia lộ!

Ta là Tiêu Hoa, đây là ta tại tiên giới di sơn đảo hải, sáng tạo sinh linh, tiêu dao thanh minh, trường sinh bất tử thậm chí tạo hóa càn khôn thành thần chuyện xưa!

Trên tổng số 6 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích