Thể Loại
Tác GiảBut Mac Luong Luong
Số Chương304 chương
Tình TrạngCòn Tiếp

Mô Tả Truyện

Keng, chúc mừng kí chủ, đánh thẻ Thánh Địa, thu được Nhất Phương Thánh Địa!"

"Keng, chúc mừng kí chủ, đánh thẻ chiến trường, thu được Thần Binh Ẩm Huyết Kiếm!"

"Keng, chúc mừng kí chủ, thu được Quách Gia!"

"Keng, chúc mừng kí chủ, thu được Ngoan Nhân Đại Đế!"

"Keng, chúc mừng kí chủ, thu được vô hạn Linh Thạch!"

"Keng, chúc mừng kí chủ, ngươi đã Vô Địch rồi. . . . . ."

Vai chính Dư Sinh, thu được đánh dấu đánh thẻ Hệ Thống, triệu hoán các loại Thần Binh, cường giả, từ đây phách tuyệt hoàn vũ.

Trên tổng số 31 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích