Thể Loại
Tác GiảDạ Bất Túy Loại
Số Chương1259 chương
Tình TrạngCòn Tiếp
Thứ Hạng
#17 Xếp Hạng Tháng#26 Xếp Hạng Tuần#24 Xếp Hạng Trong Ngày

Mô Tả Truyện

Về vô thượng thăng cấp hệ thống:

Từng là vạn trung vô nhất cực phẩm phế sài, ngẫu nhiên đến vô thượng hệ thống, đạt được Thần cấp huyết mạch thiên phú, từ đây tiêu dao trong thiên địa. Ngươi có Thần cấp huyết mạch thiên phú? Xem ta vô thượng hệ thống đem ngươi huyết mạch cắn nuốt! Ngươi có thần binh lợi khí? Hừ, ta vô thượng hệ thống bên trong tùy tiện đổi một kiện binh khí đều có thể đem ngươi oanh sát thành tra! Cực cực khổ khổ luyện đan luyện khí? Không cần! Vô thượng thăng cấp hệ thống nội một giây đổi ra tới đem ngươi nghiền áp đến bạo! Trang bức? Cái này có thể có! Mỹ nữ? Cái này cần thiết có! Một phen kiếm, một bầu rượu, một khúc trường ca đãng cửu thiên! Trần tiêu lời lẽ chí lý: Tại hạ trước nay đều này đây đức phục người, bởi vì không phục đã là người chết.

Trên tổng số 5066 lượt đánh giá

Liên kết hữu ích